پروژ‌ه‌های زیستی خارج از جو زمین

هدف اصلی تحقیقات زیست شناسی فضایی ایجاد درک بهتر از نحوه تأثیر پروازهای فضایی بر سیستم های زنده در فضاپیماها مانند ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) یا آزمایش های زمینی …

پروژ‌ه‌های زیستی خارج از جو زمین ادامه مطلب »