نگاهی به اولین سفر توریستی به فضا

در راستای عملی شدن برنامه توریسم فضایی، اسپیس ایکس اولین شرکت خصوصی است که چهار شهروند را نه در راستای اهداف نظامی و اکتشافات حرفه‌ای فضایی که برای تفریح به …

نگاهی به اولین سفر توریستی به فضا ادامه مطلب »