پیشرانک

پیشرانک یک تیم در حوزه تولید پیشرانه های الکتریکی(یونی) برای تولید نیروی پیشران ماهواره های مکعبی می‌باشد.

شرح ایده

تولید پیشرانه‌های فضایی با رعایت استانداردهای ECSS و همچنین در ابعاد استاندارد که می‌تواند مورد استفاده در ماهواره‌های مکعبی قرار گیرد.

ویژگی‌ها

تولید قطعات فضایی با هزینه پایین

هدف

صادرات محصولات تولیدی

به بالای صفحه بردن