افراد ما: مجید دینی‌پور

مجید دینی‌پور

سرپرست تیم مکانیک

به بالای صفحه بردن