فرصت همکاری

به ما بپیوندید

ارزش اصلی ما

روحیه یادگیری

انعطاف‌پذیری

مسئولیت‌پذیری

کار تیمی

موقعیت های در دسترس

کارشناس تولید محتوا

ویژگی‌های مورد نظر

کارشناس مخابرات ۱

ویژگی‌های مورد نظر

کارشناس مخابرات ۲

ویژگی‌های مورد نظر

کارشناس تعیین و کنترل وضعیت

ویژگی‌های مورد نظر

کارشناس الکترونیک / سخت افزار

ویژگی‌های مورد نظر

برای شروع لطفا رزومه خود را برای ما ارسال کنید تا به زودی با شما تماس گرفته شود.

به بالای صفحه بردن