زنان در فضا

اهداف توسعه پایدار به دنبال تغییر این دوره از قرن بیست و یکم با پرداختن به چالش های کلیدی مانند فقر، نابرابری و خشونت علیه زنان است . توانمندسازی زنان یک پیش شرط است ، زیرا زنان نقش مهمی را در تلاش برای دستیابی به همه اهداف توسعه پایدار ایفا می کنند ، اهداف بسیاری وجود دارند که به طور خاص،برابری و توانمندسازی زنان را هم به عنوان هدف و هم به عنوان بخشی از راه حل به رسمیت می شناسند.

علوم ، فناوری ، نوآوری و اکتشافات مربوط به فضا به بهبود بشر و پایداری سیاره ما در بسیاری از زمینه ها مانند کشاورزی ، تغییرات آب و هوایی ، واکنش به بلایا ، حمل و نقل ، بهداشت ، ارتباطات و بسیاری از برنامه های کاربردی دیگر کمک می کند. ما باید تلاش کنیم تا دسترسی زنان به این مزایا را تضمین کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که نیازهای ویژه توانمندسازی زنان و دختران و برابری جنسیتی نیز در اولویت قرار گرفته و برطرف می شوند.

برای اینکه درهر زمینه ای بتوانیم پیشرفت کنیم نیازهست که تمام اشخاص جامعه بدون درنظر گرفتن جنس و نژاد دوش به دوش هم فعالیت کنند این زمانی اتفاق میافتد که زنان و مردان از فرصت برابر برخوردار باشند..

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن