تحلیل ناکامی ماهواره‌بر سیمرغ

ماهواره‌بر سیمرغ به همراه ۳ ماهواره تحقیقاتی در روز پنج‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۰ به فضا پرتاب شد. هدف از پرتاب این ماهواره‌بر تزریق سه محموله تحقیقاتی به فضا بود.

مدار هدف این ماهواره‌ها مداری دایروی با ارتفاع ۴۷۰ کیلومتر از سطح زمین بود.

 برای تزریق صحیح ماهواره‌ها به این مدار اندازه سرعت ماهواره‌ها باید عدد ۷.۶۲۹ کیلومتر در ثانیه باشد. در این شرایط نیروی گریز از مرکز ماهواره‌ها با نیروی جاذبه زمین برابر شده و ماهواره ها می‌توانند به دور زمین چرخش کنند.

ماهواره‌بر مورد نظر به هنگام رسیدن به این ارتفاع، ماهواره‌ها را با سرعت ۷.۳۵۰ کیلومتر بر ثانیه در مدار تزریق نمود.

همین اختلاف اندک در سرعت باعث شد با وجود جدایش موفق ماهواره‌ها از ماهواره‌بر، ماهواره‌ها پایدار نبوده و به سمت زمین سقوط کند.

در فیلم زیر موقعیت کشور ایران و مدار ماهواره‌ها مشخص شده‌اند. پس از رسیدن ماهواره‌ها به مدار هدف، بعلت اختلاف ۳۰۰ متر بر ثانیه‌ای در سرعت به تدریج ماهواره مورد نظر کاهش ارتفاع داده و در دریا سقوط می‌کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن