اینترنت اشیا و کشاورزی

جان دییر به دنبال اتصال ماهواره ای در صنعت کشاورزی است.
غول صنعت کشاورزی جان دییر به دنبال استفاده از صنعت ماهواره به منظور اتصال بر لحظه و همیشگی به هزاران تراکتور
و ماشین آلات کشاورزی خود است تا با استفاده از ماهواره ها بتواند قفل آینده مرزهای کشاورزی خودکار را بشکند.
این شرکت در دهه اخیر بر روی تکنولوژی های اتصال در صنعت کشاورزی سرمایه گذاری کرده است. از آنجا که اوج جمع آوری
عظیم دیتا در کاربری کشاورزی دوبار در سال و به هنگام فصل کاشت و برداشت صورت می گیرد و در فضاهای روستایی
ممکن است در مناطقی ارتباط به خوبی برقرار نشود، کشاورزان مجبور می شوند که اطلاعات بدست آمده از آن نقاط را
دستی، با فلش درایور ها بر روی کامپیوتر مرکزی آپلود کنند. اما جان دبیر می خواهد این مشکل را بوسیله ماهواره ها حل
کند.
در شهریور ماه جاری، جان دییر در یک جلسه ای به همراه شرکت های ارتباط ماهواره ای همچون اسپیس ایکس، وان وب،
شبکه های کامپوتری هاگز و الکهید مارتین به منظور آزمایش یک عملکرد کشاورزی خارج از شهر، گردآمدند تا جان دییر
بتواند با استفاده از خدمات ماهواره ای، فرا تر از شبکه سلولار به هزاران ماشین کشاورزی خود متصل شود و به طور
همیشگی آنها را هدایت کند.
بیشتر مشتریان این شرکت در مناطق روستایی با تراکم جمعیت پایینی فعالیت می کنند، همین دلیل آنها را مجاب به طراحی
و ساخت یک راهکار برای اتصال همیشگی به ماشین آلاتشان در تمامی سطح کره زمین نیاز پیدا کرده است.

فرصتی برای ماهواره (ها)
جان دییر در تحلیل داخلی خود به این آگاهی رسیده است که ۷۵ درصد کل آمریکا در پوشش شبکه ۳G یا اتصالات زمینی
بهتر، به صورت در هم تنیده قرار دارند این شرایط سبب میشوند تا یک نقطه اتصال خوبی و نقطه ای دیگر اتصال بدی
داشته باشد. این دلیل توانایی اتصال بر لحظه را برای جمع آوری و تحلیل داده ها و ایجاد یک ساختار کشاورزی با پوشش
یکسان را از جان دییر گرفته است. باتوجه به گفته های این شرکت فعالیت خودکار و هوش مصنوعی، ظرفیت باز کردن قفل بازاری به ارزش ۱۵۰ بیلیون دلار
را دارد اما این اتفاق تنها با اتصال همیشگی امکان پذیر است، برای مثال دو اسپری (مثلا آب پاش) را درنظر بگیرید که
همزمان بر روی یک زمین مشخص کار می کنند و به منظور بیشترین حالت بهره وری و اثر گذاری ، بدون وقفه درحال اشتراک
گذاری داده از مکانهایی هستند که عملیات اسپری کردن روی آن ها انجام میشود. این کاربری نیازمند اتصال مداوم است.

محاسبات لبه
امروزه تمام محاسبات الگوریتم های یادگیری ماشین جان دبیر به صورت آن برد(غیرقابل تعویض سریع و بدون تجهیزات)
بر روی تجهیزات کشاورزی قرار گرفته است که به سبب آن هر ماشین دارای یک واحد پردازنده گرافیکی پرقدرت است. تغییر
این حالت بدون اتکا به یک اتصال قابل اطمینان و همیشگی امکان پذیر نیست که در صورت برقراری اتصال در تمامی نقاط،
با تاخیر و پهنای باندی مناسبی که اجازه دهد تا مقداری از بار پردازشی از روی پردازنده سر خود ماشین کم شود، می توان
ماشین ها را از انجام محاسبات سنگین آزاد کرده و هز ینه را کاهش داد.
مدیر ارشد فناوری جان دییر با در نظر گرفتن این واقعیت که امکان ساخت منظومه ماهواره ای اختصاصی را ندارند
اما امید دارد تا اواسط سال ۲۰۲۴ با ساخت ترمینال اختصاصی اتصال به ماهواره خود و استقرار آن بر روی ۵۰۰۰ فروند از
ماشین هایشان بتواند یک فرصت بازاریابی ایجاد و قفل جدیدی از اقتصاد صنعت ماهواره ها را باز کند که این خدمات پیش-
بینی شده نیازمند سرویس دهی در دو حالت اتصال(ماهواره و ایستگاه های زمینی)در محیط هستند.

هزینه نهایی یکی از موانعی است که بر سر راه صنعت ماهواره قرار دارد.
جان دییر تردید دارد که ۵۰۰۰ پایانه در سال، حجمی باشد که بتواند هزینه یک ترمینال را به نسبت بزرگی کاهش دهد.
منظومه های ماهواره ای همچون وان وب و استارلینک نشون دادن که مدار لئو می تواند کارآمد باشد. اما این منظومه ها
هنوز برای ایجاد یک ظرفیت بالقوه برای قرار دادن ترمینال هایی با پهنای باندی که توانایی سرویس دهی به صد ها هزار
مجموعه را داشته باشند دچار چالش هستند با این حال گروه هایی که در حال کار بر روی شبیه سازی سناریو های مختلف
بودند، متقاعد شدن که می توانند این کار را انجام دهند اما اندازه ترمینال ها با در نظر گرفتن فعالیت در تمامی شرایط آب
و هوایی بزرگتر می شوند.آنها امیدوارند که بتوانند هزینه ها را کاهش دهند چرا که نیاز و تمایل زیادی برای اتصال انواع
بازارها و برنامه های کاربردی مختلف به این پروژه وجود دارد.

از کشاورزی دقیق تا کشاورزی خودکار
جان دییر با ماهواره ها غریبه نیست. تکنولوژی کشاورزی دقیقی که مختص این شرکت است، بوسیله شبکه StarFire راه اندازی شده است که با تصحیح سیگنال های دریافتی GNSS، پردازش دوباره سیگنال های بازبخش شده در شبکه -LBand اینمارست و دقیق تر کردنشان، از آنها برای کشاورزی استفاده می کند. از آنجا که جان دبیر در حال افزایش شبکه ماهواره ای خودش بویژه آنهایی که قابلیت تصویر برداری در کنار آنهایی که ساختار IOT دارند است، می تواند تراکتور هایش
را خودران و نقشه های جغرافیایی دقیق تهیه کند.جان دییر بیش از ۲۵۰ نرم افزار کاربردی برای شرکایش راه اندازی کرده که این تعداد نرم افزار های مورد استفاده از ماهواره های تصویری و نرم افزارهای تبادل داده با استفاده از شخص ثالث بعنوان واسط را شامل می شوند. همه روزه، ده ها هزار
از کشاورزان از مراکز اپراتوری به منظور اقدامات آمادی کشاورزی، این که چه اتفاقی افتاده، نظارت بر چگونگی عملکرد ناوگان
و آنالیز داده های جمعآوری شده استفاده می کنند.

جان دییر از سال ۲۰۱۱ تمام تجهیزات کشاورز ی تولیدی خودش را به هم متصل کرده است به گونه ای که اطلاعات را بر لحظه
در اختیار کشاورزان قرار می دهد برای مثال در یک کمباین دیجیتالی دوربینی قرار داده تا به هنگام برداشت غلات و
هنگامی که دانه های غلات به سمت ناودان می روند اطلاعات لازم از کیفیت محصول را به منظور عملکرد بهتر فن برای
افزایش بهره وری ، دریافت و به موجب آن تنظیمات مناسب اعمال شود. همچنین در نظر دارد که با ایجاد بستری که در آن
در تمامی نقاط از یک مجموعه از اتصال خوب و مداومی بهره مند هستند، بتوان از فناوری های بینایی و یادگیری ماشین در
کشاورزی بهره برد. بی مورد نیست که رونما یی از تراکتور خودران R8 این شرکت در اوایل سال جاری در نمایشگاه Consumer
(CES (Electronics در الس وگاس را در راستای تحقق این عقیده دانست که آن را به عنوان ابزاری برای کمک به کشاورزان
برای تغذیه جمعیت رو به رشد جهانی با زمین کمتر در دسترس و نیروی کار ماهر در کنار چالش هایی مانند آب و هو ا و شرایط
آب و هوایی معرفی کرد. ا ین شرکت هدف جسورانه ای را تعیین کرده است که تا سال ۲۰۳۰ کل سیستم تولید را برای کشت
ذرت و سویا مستقل کند.

تراکتور خودران
تراکتور خودران نیازی به کشاورز در کابین ندارد. یک کشاورز می تواند تراکتور را به یک مزرعه براند، آن را روشن کند، ترک کند
و پیشرفت را از طریق یک برنامه نظارت کند. جان دییر برای تراکتورهای کامل خودران در پاییز امسال مشتریان پولی دارد و در
بهار انتظار بیشتری دارد.
جان دییر ماجرای خودران کردن خود را با خاکورزی(شخم زدن) یا همان تراکتورهایی که خاک را برای آماده سازی برای کاشت
آماده می کنند، آغاز کرد، ز یرا یک ماشین تمام کارها را انجام می دهد. نیازی نیست چیز دیگری به میدان بیاورد یا چیزی را از
میدان خارج کند. اما از آنجایی که Deere به سمت برنامه های خودران که پیچیده هستند، حرکت میکند و برای رسیدن به
این هدف به اتصال مداوم برا ی مدیریت رفت و برگشت داده ها نیاز دارد.
جان دییر عقیده دارد که خودران کردن می تواند یک تغییر بخصوصی در کیفیت زندگی کشاورزان ایجاد کند. در ابتدا شرکت
فکر می کرد که تراکتور های اتوماتیک سود آورند تنها بخاطر اینکه زمان انجام کار را کاهش می دهد و با حذف وقفه در کار
هزینه بیشتری پس انداز می شود. چیزی که جان دییر را شگفت زده کرده این است که چه مقدار از مردم بدنبال خرید
قطعات خود فرمان می روند. در کشاورزی آنها تحت فشار زیادی هستند که ۱۶ ساعت در روز کار میکنند و با ید همه چیز را
روی زمین یا خارج از زمین در یک بازه زمانی بسیار کوتاه انجام دهند. ا ین آسانی بزرگترین تفاوت را در جهان ا یجاد می کند اگر
کشاورزی مجبور نباشد ۱۶ ساعت داخل کابین تراکتور فعالیت کند، می تواند آن مدت زمان آن را برای کار دیگری به منظور
افزایش بهره وری و سود آوری صرف کند.
جان دییر امیدوار است که بتواند با گرد هم جمع کردن صنعت ماهواره ها و فروشنده ها(وندور)یک همکاری بلند مدتی را
رقم بزند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن