LEOLABS و نیوزلند قراردادی برای پلتفرم تنظیم مقررات فضایی منعقد کردند

با شنیدن این خبر این سوال برایمان پیش می‌آید که چرا فضا باید نیازمند چنین پلتفرمی باشد؟ برای پاسخ به این سوال با یک مثال شروع میکنیم. تعداد  پروازهای هواپیماهای …

LEOLABS و نیوزلند قراردادی برای پلتفرم تنظیم مقررات فضایی منعقد کردند ادامه مطلب »