تعطیلی دولت می تواند ماموریت سیارک لوسی ناسا را به تعویق بیندازد

مأموریت لوسی ناسا باید در یک بازه سه هفته ای که ۱۶ اکتبر باز می شود ، راه اندازی شود تا مسیر پیچیده ای را طی کند که از چندین …

تعطیلی دولت می تواند ماموریت سیارک لوسی ناسا را به تعویق بیندازد ادامه مطلب »