جذب سرمایه دارنده بزرگترین ناوگان ماهواره‌های سنجشی جهان

شرکت آمریکایی Planet (دارنده بزرگترین منظومه ماهواره‌ای سنجشی جهان) تاکنون پیشگام در استفاده از ماهواره‌های کوچک و ارزان به‌‎خصوص کیوبست‌ها به منظور ارائه تصاویر با دوره تناوب و تکرارپذیری بالاتر …

جذب سرمایه دارنده بزرگترین ناوگان ماهواره‌های سنجشی جهان ادامه مطلب »