بازدید دانشجویان بسیج دانشگاه تهران در شرکت امیدفضا

بازدید دانشجویان بسیج دانشگاه تهران باسمه تعالی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ چندیدن تن از اعضای بسیج دانشگاه تهران به بازدید از شرکت امیدفضا پرداختند و ضمن بحث‌ و گفت‌گو …

بازدید دانشجویان بسیج دانشگاه تهران در شرکت امیدفضا ادامه مطلب »