آشنایی با نظام استاندارد فضایی اتحادیه اروپا (ECSS): قسمت سوم

آشنایی با گرایش‌­های مختلف نظام­های مهندسی، مدیریت و تضمین محصول گفته شد که استاندارد ECSS را می­توان از منظر نظام­مندی پروژه به سه دسته مدیریت، مهندسی و تضمین محصول تقسیم …

آشنایی با نظام استاندارد فضایی اتحادیه اروپا (ECSS): قسمت سوم ادامه مطلب »