شرکت امیدفضا اولین شرکت خصوصی در حوزه طراحی و ساخت ماهواره در ایران است که در سال ۱۳۹۷ توسط دکتر حسین شهرابی فراهانی و جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تاسیس شد. این شرکت با هدف توسعه منظومه ماهواره‌ای در مدار کم ارتفاع زمین و ارائه خدمات فضاپایه فعالیت می‌کند.
شرکت امیدفضا دو محصول فضایی را طراحی و ساخته است: ماهواره کوثر و ماهواره هدهد. ماهواره کوثر یک ماهواره بازبینی زمین با وضوح متوسط ۳.۴۵ متر است که مجهز به دوربین‌های در طیف NIR و RGB است. ماموریت این ماهواره کشاورزی دقیق و نقشه‌برداری است. ماهواره هدهد یک ماهواره ارائه خدمات اینترنت اشیاء بین المللی باند باریک است که قابلیت ارسال و دریافت پیام بین کاربران زمینی را دارد. بیشترین کاربرد خدمات این ماهواره در بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل، تدارکات و محیط زیست خواهد بود.

امیدفضا را در پیام رسان های زیر می توانید دنبال کنید

درباره امیدفضا

شرکت امیدفضا اولین شرکت خصوصی در حوزه طراحی و ساخت ماهواره در ایران است که در سال ۱۳۹۷ توسط دکتر حسین شهرابی فراهانی و جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تاسیس شد. این شرکت با هدف توسعه منظومه ماهواره‌ای در مدار کم ارتفاع زمین و ارائه خدمات فضاپایه فعالیت می‌کند.
شرکت امیدفضا دو محصول فضایی را طراحی و ساخته است: ماهواره کوثر و ماهواره هدهد. ماهواره کوثر یک ماهواره بازبینی زمین با وضوح متوسط ۳.۴۵ متر است که مجهز به دوربین‌های در طیف NIR و RGB است. ماموریت این ماهواره کشاورزی دقیق و نقشه‌برداری است. ماهواره هدهد یک ماهواره ارائه خدمات اینترنت اشیاء بین المللی باند باریک است که قابلیت ارسال و دریافت پیام بین کاربران زمینی را دارد. بیشترین کاربرد خدمات این ماهواره در بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل، تدارکات و محیط زیست خواهد بود.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن