ایستگاه زمینی باند UV گروه نوآور امیدفضا

به طور کلی ایستگاه‌های زمینی وظیفه‌ی ارسال و دریافت داده بین زمین و ماهواره را بر عهده دارند. همچنین با توجه به نوع داده، پهنای باند و نوع  آنتن‌های ایستگاه …

ایستگاه زمینی باند UV گروه نوآور امیدفضا ادامه مطلب »