شما هم اکنون با موفقیت در مدار اولین شتاب‌دهنده‌ی تخصصیِ فناوری‌ها و کاربردهای فضاگرا قرار گرفتید

LEO idea

می‌خواهم طرح و ایده‌ام را معرفی کنم

LEO team

می‌خواهم با ایده‌های نوآفرین همراه باشم

LEO mentor

می‌خواهم ایده‌های نوآفرین را راهبری کنم

LEO invest

می‌خواهم سرمایه‌ام را در مدار شتاب‌دهنده چند برابر کنم

نوپا‌های شتاب‌دهنده امید‌فضا

NamakSat

کیت آموزشی نمونه ماهواره‌ کوچک (نمک)

Green OMID

امید سبز

Olympus

POD ، مکانیزم و سازه‌ی حوزه هوانوردی و فضایی

نوپاهایی که با علامت سبز مشخص شده‌اند، بعد از شکل‌گیری و تکامل در امیدفضا اکنون به صورت مستقل به کار خود ادامه می‌دهند.
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن