سومین دورهمی درون شرکتی امیدفضا: متعلق به تیم مکانیک

باسمه تعالی

سومین دورهمی درون‌شرکتی امیدفضا به تیم مکانیک، با هدف شناساندن این تیم، وظایف و روابط آن به سایر اعضای تیم تعلق گرفت.

در این دورهمی ضمن حفظ فضای دوستانه، در ابتدا سرپرست تیم مکانیک، مجید دینی‌پور به شرح وظایف و مسئولیت‌های تیم خود و در ادامه خانم زهرا عبدی از اعضای تیم مکانیک به شرح کار نسبتا متفاوت خود در رابطه با مبحث پیشرانه ذیل مسئولیت‌های تیم مکانیک پرداختند.

پس از آن، سرپرست سایر تیم‌ها (آنالیز ماموریت، مهندسی سامانه، تولید محتوا، بازرگانی و کشاورزی) چگونگی روابط خود با تیم مکانیک و انتقادات خود نسبت به این تیم را توضیح دادند تا در نهایت شناخت کاملی نسبت به این تیم در کل شرکت و برای تمام اعضا شکل بگیرد.

و در پایان دکتر حسین شهرابی، مدیرعامل محترم شرکت امیدفضا، ضمن ابراز خوشحالی در رابطه با حضور در جمع جوانان، تشویق این گروه و ذکر این موضوع که این گروه توانمندی‌های بالایی داشته و در هر زمینه‌ای یکدیگر را پوشش می‌دهند، عنوان کردند که هدف بعدی این گروه باید دست یافتن به rideshare باشد.

در ادامه عکس‌هایی از این دورهمی را مشاهده می‌کنید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن