بازرگانی و اینترنت اشیا

ایریدیوم اطلاعیه های افشا کننده خود را در رابطه با ارتباط ماهواره با یک سلول (بر روی زمین)را در سال ۲۰۲۲ افزایش
می دهد .

Desch Matt بعنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات اریدییم انتظار دارد که جزئیات بیشتر ی از افزودن
فناوری Iridium به گوشی های هوشمند را تا پایان سال ۲۰۲۲ را به اشتراک بگذارد و از آنجا که این شرکت
اپراتور ماهواره ای در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دو رقمی هم در درآمد
کل و هم در مشترکین ثبت کرده است اما همچنان پس از رشد ۱۷ درصدی مشترکین در سال ۲۰۲۲ برای
یکسال دیگر در مسیر ثبت رکورد جدید قرار دارد.

در سه ماهه گذشته، ایریدیوم اعلام کرد که قرارداد توسعه ای به منظور فعالسازی فناوری Iridium
در تلفن های هوشمند را با یک شریک استراتژیک ناشناس امضا کرده است و مدیرعاملش(Desch )با
اعتقاد به داشتن ظرفیت زیاد، برای پشتیبانی از خدمات افزاینده، در تماسی با سرمایه گذاران در ۲۰ اکتبر
گفت که انتظار دارد شرکایIridium تا پایان سال اعلامیه هایی را در این باره اعلام کنند .
مدیرعامل ایریدیوم معتقد است که ایریدیوم ظرفیت زیادی برا ی پشتیبانی از خدمات گوناگون با
استفاده از شبکه و طیف خودش را دارد و در حال حاضر یکی از معدود شبکه های آماده و کاملی هستند
که با تلاش بسیار کمی توانایی ارائه خدمات به این نوع دستگاهها(تلفن های همراه) را دارند. آنها خود را
در یک شرایط عالی برای افزودن فعالیت های بیشتر در کنار کاری که انجام میدهند، می دانند. در ادامه
او با اشاره به این نکته که پس از اتصال به یک تلفن هوشمند ، می توانید کارهای بیشتری از فشار دادن
دکمه اضطراری انجام دهیم اما به این موضوع نمی پرداز د که چگونه و چه کارهای بیشتری می توان
انجام داد ، با این حال به طور واضح اعلام کرده است که شبکه آنها در ارسال اطلاعات به عقب و جلو بسیار
کارآمد است و آینده آن تنها محدود به گوشی های هوشمند نمی شود که شاید نتوان در تبلت ها،
ساعت ها، وسایل نقلیه، ماشینها، به طور روزمره استفاده شوند، اما به عنوان مکملی برای فناوری های
دیگری بسیار کارآمد است.
اگرچه او جزئیات زیادی از نوع خدمت یا کاربری هایی که این شراکت پشتیبانی می کند را به اشتراک
نگذاشته اما این طور برداشت می شود که افزودن فناوری های ایریدیوم نمی تواند ویژگی های
مخصوص یک تلفن ماهواره ای را به آن دستگاه اضافه کند.

نتایج مالی سه ماهه سوم
ایریدیوم درآمد کل سه ماهه سوم خود را ۱۸۴.۱ میلیون دلار) درآمد خالص ۱.۲ میلیون دلار ( گزارش
کرده است که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۱ که به میزان ۱.۲ میلیون دلار دچار زیان خالص شده بود،
افزایش ۱۴ درصدی داشته است همچنین می توان با بررسی تفاوت، ۱،۹۷۳،۰۰ حق اشتراک که به تعبیری
بیانگر تعداد مشتریان است، برای ۳ ماهه آخر ۲۰۲۲ در مقایسه با۱،۶۹۰،۰۰۰ حق اشترا ک برای سال قبل،
به همراه ۱،۸۷۵،۰۰۰ حق اشترا ک برای ۳ ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ می توان به افزایش ۱۷ درصدی
ناشی از رشد نسبت به سال گذشته که عمدتا اینترنت اشیا تجاری است، پی برد به همین سبب این شرکت
با در نظر گرفتن روند بالا، افزایش ۸ تا ۹ درصدی در آمد حاصله برای کل سال از ارائه خدمات در چشم اندازش
پیش بینی کرده است که این مقادیر در مقایسه با چشم انداز قبلی افزایش درآمد بین ۷ تا ۹ درصدی را از
ارائه خدمات داشته است.
بیشترین درآمد ایریدیوم متشکل از ۱۳۹ میلیون دلار از خدمات و ۴۵ میلیون دلار فروش تجهیزات
مهندسی و پروژه های پشتیبانی است که در این بین ۶۱ درصد از کل درآمد این مجموعه ناشی از خدمات
بازرگانی در بستر های دریانوردی، هوانوردی، انرژی، تفریحات و جنگل داری بوده که با رشد خدمات در
بخش های صوتی و داده، اینترنت اشیا و پهنای باند درآمد ۱۱۲/۵ میلیون دلار از خدمات تجاری نسبت به
دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
رشد درآمد صدا و داده، داده های تجاری اینترنت اشیا و پهنای باند تجاری در طول سه ماهه حداقل ۱۰
درصد بوده است که درآمد پهنای باند تجاری با ۶.۱۳ میلیون دلار بیشترین رشد را داشته است و به دلیل
فعال سازی های جدید برای سرویس پهن باند ۱۹Certus Iridiumدرصد نسبت به دوره مشابه سال قبل
افزایش یافته است. هزینه پهنای باند تجاری ARPU از ۲۹۹ دلار در سه ماهه سوم سال گذشته به ۳۱۵
دلار در سه ماهه سوم سال جاری افزایش یافت.
در این بین اما درآمد خدمات دولتی به طور تدریجی رشد کرد. این رشد تدریجی به این دلیل است که
۵.۲۶ میلیون دلار این بخش در سه ماهه سوم سال جاری در مقایسه با ۹.۲۵ میلیون دلار در دوره سال
قبل، به دلیل افزایش درآمد حاصل از یک پله افزایش قیمت خرید در قراردادهای خدمات ماهوارهای
موبایل پی شرفته(EMSS )در سپتامبر ۲۰۲۱ صورت گرفته است.


Deschتقویت پیشرفت و میزان به کارگیری فناوری اینترنت اشیا را پیشبینی میکند.
دش همچنین باور دارد که این شرکت برای کاهش رشد گستردگی بازار در موقعیت خوبی قرار دارد به
همین دلیل در حال ارز یابی همکاری با شرکتهای کوچکتر اینترنت اشیا باند باریک است. » در این باور، با
ورود صنعت به این محیط جدی د و چالش برانگیز تر، می توان شاهد ظهور برخی روابط استراتژ یک جدید
برای مقابله با رکود سرمایه باشیم با این حال مجموعه ایریدیوم همچنان به ارز یابی منطقه باند باریک
اینترنت اشیا ادامه می دهد ، ز یرا فکر می کنداین نوع شبکه ها میتوانند بسیار مکمل موقعیت رهبری
فعلی آنها در اینترنت اشیا ماهواره ا ی باشند چرا که تنها تعداد کمی از شبکه های اعلام شده متعدد
در فضا سرمایه گذاری فعلی جان سالم به در خواهند برد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن