بازدید دانشجویان بسیج دانشگاه تهران

باسمه تعالی

در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ چندیدن تن از اعضای بسیج دانشگاه تهران به بازدید از شرکت امیدفضا پرداختند و ضمن بحث‌ و گفت‌گو در باب مطالباتشان در حوزه فضایی و آشنایی و شناخت بیش‌تر نسبت به شرکت امیدفضا و فعالیت آن، از بخش مکانیک و آزمایشگاه شرکت بازدید کردند تا به امید خدا همکاری و تعامل بیش‌تری بین شرکت امیدفضا و این نهاد دانشجویی فعال صورت بگیرد

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن