دکتر حسین شهرابی فراهانی

مدیر عامل

مصطفی عقیلی

معاون اجرایی و بازرگانی

محمد عمویی

سرپرست تیم مهندسی سامانه

حمیدرضا پرتواعلم

سرپرست تیم آنالیز ماموریت

ابوالفضل امینی‌پور

سرپرست تیم مالی

مجید دینی‌پور

سرپرست تیم مکانیک

محمد حمیدی

مدیرپروژه ماهواره هدهد

اعضای شرکت امیدفضا

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن