افراد ما

دکتر حسین شهرابی فراهانی

مدیر عامل

مصطفی عقیلی

معاون اجرایی و بازرگانی

مجید دینی‌پور

سرپرست تیم مکانیک

حمیدرضا پرتواعلم

سرپرست تیم آنالیز ماموریت

محمد عمویی

سرپرست تیم مهندسی سامانه

ابوالفضل امینی‌پور

سرپرست تیم مالی

محمد حمیدی

مدیرپروژه ماهواره هدهد

Hamidreza parto alam

mission analysis

Mostafa Aghili

Economic and executive vice president

Majid Dinipour

mission analysis

Mohammad Amuei

Sysytem ENGINEERING

Abolfazl Aminipour

precision agriculture

Mohammad Hamidi

Hod_Hod satellite project manager

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن